Zlichovaspis rugosa (Hawle & Corda, 1847) – velikost 80 mm, Laatchana – Alnif (Maroko)

Řád: Phacopida, čeleď: Dalmanitidae, rod: Zlichovaspis Přibyl & Vaněk, 1971†, druh: Zlichovaspis rugosa (Hawle & Corda, 1847)†

Tento rod, dříve nazývaný též Odontochile rugosa, se unás nachází ve vápencích spodního devonu v okolí Prahy a Berouna. Zlichovaspis (zlíchovské souvrství) a Odontochile (pražské souvrství) patří k typickým zkamenělinám barrandienu. Poprvé byl tento trilobit popsán již v roce 1852 Barrandem, který mu dal název Dalmanites fletcheri, později byl tento trilobit zařazen Hawlem a Kordou do samostatného rodu Zlichovaspis. Oči tohoto trilobita jsou složeny z několika stovek omatidií - malých zrakových orgánů. Díky zahnutým očím tento trilobit viděl kolem sebe v úhlu 360 stupňů. Na českých nalezištích jsou běžné nálezy ocasních štítů (pygídií). Nálezy celých jedinců těchto trilobitů jsou velmi vzácné. Celí jedinci jsou uloženy u soukromých sběratelů a ve sbírkách Národního muzea.

 

Vědecké názvy:
Zlichovaspis Přibyl & Vaněk, 1971†
Zlichovaspis armenia (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis auriculata (Dalman, 1826)†
Zlichovaspis azucena Šnajdr, 1987†
Zlichovaspis karlena (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis maccoyi (Barrande, 1852)†  
Zlichovaspis marieva (Šnajdr, 1985)†
Zlichovaspis ostara Šnajdr, 1987†
Zlichovaspis rugosa (Hawle & Corda, 1847)†  
Zlichovaspis spinifera (Barrande, 1846)†
Zlichovaspis tamaraka (Šnajdr, 1985)†
Zlichovaspis tuberculata (Hawle & Corda, 1847)†
Zlichovaspis vaneki Budil, Hörbinger & Mencl, 2009†
Zlichovaspis vigerle (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis rugosa laura Šnajdr, 1985†
Zlichovaspis rugosa rugosa (Hawle & Corda, 1847)†
Zlichovaspis rugosa sitta Šnajdr, 1985†
Zlichovaspis spinifera nomiona (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis spinifera spinifera (Barrande, 1846)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/